تاریخچه و معنای نبی از دیدگاه عهد عتیق2

شنبه 9 فروردین 1393 05:08 ب.ظنویسنده : نیما اصلی

 

مرد خدا

در عهد عتیق گاهی از نبی با عنوان مرد خدا یاد می‏کردند. در کتاب اول پادشاهان باب هفدهم آیه 18 آمده است که زنی خطاب به ایلیا می‏گوید: ای مرد خدا. الیاده در همین زمینه می‏گوید : عنوان و لقبی که از همه بهتر تصدیق شده «مرد خدا»«~ (Ishha Elohim) ~»می‏باشد که در منابع شمالی وجود دارد، مخصوصا در حکایات پیامبرانه‏ی قدیم مربوط به حوزه‏ی (الیاس الیشع) در تاریخ سفر تثنیه. این لقب احتمالا در اصل به مردمی اطلاق می‏شده که به تصور خود، می‏توانسته‏اند قدرت الهی را در اختیار خود داشته و آن را در طرق خارق العاده‏ای (معجزه آسایی) به کار برند. اما این واژه بسیار گسترده بود و نهایتا به هر کسی که رابطه‏ی خاصی با خدا دارد، اطلاق می‏شد» . (25)

 

ادامه مطلب
آخرین ویرایش: شنبه 9 فروردین 1393 09:15 ب.ظ

 

اناجیل غیر رسمی 6

شنبه 9 فروردین 1393 02:38 ب.ظنویسنده : نیما اصلی

 

انجیل صعود مریم

این انجیل در قرن پنجم و در حدود سال 400 میلادى در مصر به زبان یونانى نوشته شده و به زبان هاى سریانى، قبطى، عربى و لاتین ترجمه شده و نسخه هایى خطى از این ترجمه ها موجود است (الفغالى، المدخل الى الكتاب المقدس، ج4، ص313;
 vol. 1, p. 183The International Standard
).

در بخشى از این نوشته آمده است كه عیسى دو سال پس از صعود، بر مادرش مریم ظاهر شد و به او مرگ قریب الوقوعش خبر داد. پس از وفات مریم، معجزات و شفاهایى بهواسطه جسد او رخ داد تا این كه عیسى روح را به بدن او برگرداند و به بهشت منتقل شد (ibid). این عمل در حضور رسولان رخ داد و پس از آن بود كه بدن مریم به خاك سپرده شد بود. در نسخه عربى جزئیات بیشترى از زندگى مریم، مانند معجزات، عبادت و طلب شفاعت از او و نیز اعیادى كه براى احترام به او گرفته شده، آمده است (همان).

گفته مى شود كه این سند در تنسیق آموزه «صعود مریم»، كه در سال 1950 توسط پاپ پیوس دوازدهم قانونى اعلام شد، نقش مهمى داشته است (ibid
آخرین ویرایش: شنبه 9 فروردین 1393 02:39 ب.ظ

 

اناجیل غیر رسمی 5

شنبه 9 فروردین 1393 01:58 ب.ظنویسنده : نیما اصلی

 

انجیل میلاد مریم

این نوشته كه «انجیل كودكى مریم» نیز خوانده شده، مربوط به سده هاى پنجم و ششم میلادى است (ابوكریفا العهد الجدید، ص139). این نوشته داستان تولد مریم و كودكى او و زندگى او در معبد و سپرده شدن او به یوسف و آبستن شدن مریم به وسیله روح القدس را در بردارد و ظاهراً سخنى اضافه بر انجیل یعقوب و انجیل متاى دروغین ندارد.

گفته مى شود كه این نوشته همان داستان كودكى مریم در انجیل متاى دروغین است كه اصلاح شده و ازدواج اول یوسف را (كه با اناجیل قانونى ناسازگار است) و نیز برخى از مطالب ناخوشایند را حذف كرده، برخى از مطالب كسل كننده را كوتاه كرده است  vol. 1, p. 458) New Testament Apocrypha,.(Wilson,

 

انجیل یوسف نجار

این نوشته در قرن چهارم میلادى یا حدود سال 400 به زبان یونانى در مصر نوشته شده و اكنون نسخه هاى لاتینى، قبطى و عربى آن موجود است (الفغالى، المدخل الى الكتاب المقدس، ج4، ص313;  vol. 1, p._183The International Standard). البته برخى اصل این نوشته را قبطى دانسته اند (الطرزى، ابوكریفا العهد الجدید، ص23).

در واقع، این نوشته داستان زندگى یوسف نجار است كه در ضمن آن، قدرى از زندگى مریم و نیز تولد عیسى آمده است. داستان زندگى یوسف را عیسى براى شاگردانش بر فراز كوه زیتون نقل مى كند.

یوسف در بیت لحم نجارى مى كرد و مریم در معبد خداوند به خدمت مشغول بود. یوسف، كه پیش تر ازدواج كرده و داراى فرزندانى بود، به سرپرستى مریم انتخاب شد. مریم به وسیله روح القدس آبستن شد و فرشته خداوند یوسف را از ما وقع مطلع كرد. ماجراى سرشمارى پیش آمد و در راه عیسى متولد مى شود و هیرودیس دستور قتل عام اطفال را مى دهد و خانواده یوسف به مصر مى گریزد و سپس با مرگ هیرودیس به ناصره جلیل باز مى گردد. آنچه گذشت، در نه باب اول این نوشته آمده، كه مشابه دیگر اناجیل كودكى است و تنها در جزئیات متفاوت است.

از باب دهم سخن از كهن سالى یوسف است كه به 111 سالگى رسیده و كاملا سالم است. عیسى در خانواده یوسف بود و فرشته خداوند یوسف را از مرگ او مطلع كرد. یوسف به دعا مشغول شد و به مرض مرگ مبتلا گشت. یوسف روح خود را تسلیم كرد و به هنگام مرگ، سخنانى به زبان آورد و كلمات ایمان را شهادت داد. یوسف در حال احتضار بود و عیسى براى او دعا كرد و میكائیل و جبرائیل روح او را به مكان ابرار منتقل كردند و بدن او را فرشتگان تكفین كردند و عیسى خطاب گفت كه حتى بدن او از بین نمى رود. یوسف به خاك سپرده شد.

در پایان، سخنى درباره مرگ آمده است و آن این كه مرگ به خاطر گناه آدم بر همگان عارض مى شود و شاگردان مسیح در این باره از او سؤالاتى كردند.

ویژگى این نوشته آن است كه بحث هایى الهیاتى درباره آخرت شناسى مطرح كرده است. برخى با توجه به این مباحث تاریخ نگارش كتاب را حدود سال 400 میلادى تعیین كرده اند (الطرزى، ابوكریفا العهد الجدید، ص23).

 


آخرین ویرایش: - -

 

اناجیل غیر رسمی 4

شنبه 9 فروردین 1393 01:19 ب.ظنویسنده : نیما اصلی

 

. انجیل عربى كودكى (انجیل قیافا)

گفته مى شود كه این انجیل احتمالا در اصل به زبان سریانى و در سده هاى پنجم و ششم میلادى گردآورى شده است (ابوكریفا العهد الجدید، ص114;  vol. 1, p. 183The International Standard). عنوان این نوشته «كتاب یوسف قیافا» است. این عنوان از آنجا ناشى شده كه یعقوبیان سریانى زبان معتقد بودند كه قیافا، كاهن یهودى معاصر عیسى، مسیحى شده است (همان). نسخه خطى عربى، كه در واقع ترجمه اى از اصل سریانى بوده، براى نخستین بار در سال 1697 آن به لاتین ترجمه و منتشر شد ولى اكنون اصلى عربى آن موجود نیست  vol. 1, p. 457) New Testament Apocrypha,(ibid; Wilson,.

محتواى این نوشته از سه بخش اصلى تشكیل شده است: تولد عیسى، سفر به مصر و معجزاتى كه در آنجا صورت گرفت و معجزات عیسى در كودكى (ibid; p. 456). بخش اول باب هاى نخست تا دهم را در برمى گیرد. این بخش شبیه انجیل یعقوب است. بخش دوم باب هاى 11ـ35 را در بر مى گیرد كه از منابع متعدد موجود گرفته شده است. بخش سوم باب هاى 36ـ55 را در بر مى گیرد و شبیه انجیل كودكى توماس است (همان).

با این حال، این نوشته مطالب خاص خود را نیز دارد; براى مثال، عیسى در گهواره با مریم سخن مى گوید (باب اول).

 


آخرین ویرایش: شنبه 9 فروردین 1393 01:25 ب.ظ

 

اناجیل غیر رسمی 3

شنبه 9 فروردین 1393 12:59 ب.ظنویسنده : نیما اصلی

 

انجیل متاى دروغین

این نوشته، اثرى تركیبى است كه گفته مى شود كه در زمان هاى متأخر یعنى سده هاى ششم تا هشتم یا هشتم و نهم به زبان لاتین نوشته یا گردآورى شده است.  vol. 1, p. The International Standard vol. 1, p. 458; New Testament Apocrypha, (Wilson, 183)باب هاى اول تا هفدهم این نوشته برانجیل یعقوب مبتنى است و حوادثى درباره تولد و كودكى مریم تا تولد عیسى در بردارد. به همین جهت، برخى این نوشته را ترجمه لاتینى انجیل یعقوب مى دانند كه مطالب دیگرى به آن افزوده شده است (بولس الغفالى، الخورى، المدخل الى الكتاب المقدس، ج4، ص313). شاید تعبیر فوق درست نباشد چرا كه حدود سه پنجم مطالب این نوشته، یعنى باب هاى هفدهم تا چهل و دوم با مطالب انجیل یعقوب بیگانه است. برخى برآنند اساس كه مطالب باب هاى 25 تا 42، انجیل كودكى توماس است  vol. 1, p. 183)The International Standard(. با این حال، در این بخش نیز مطالبى اضافه بر انجیل كودكى توماس آمده است. نمونه آن باب هاى 35، 36 و 40 است (ابوكریفا العهد الجدید، ص84). آنچه در این نوشته بین باب هاى هفدهم تا بیست و پنج آمده، مربوط به مسافرت یا فرار خانواده یوسف به مصر است. در این سفر، عیساى كودك معجزات متعددى انجام داده است. چون در غارى به استراحت پرداختند و مارهایى به آنان حمله كرد، عیسى آنها را چنان رام كرد كه به سجده افتادند. حیواناتِ دیگر رام شده، دنبال آنان مى روند; درخت خرما خم شد تا مریم از میوه آن تناول كند و این را عیسى انجام داد. عیسى كارى كرد كه فاصله براى آنان كوتاه شود. بت هاى معبد مصر نزد عیسى به سجده افتادند و پادشاه مصر و لشكرش وارد معبد شده، بر عیسى سجده كردند.

به هر حال، مطالب این انجیل را مى توان به سه بخش تقسیم كرد. باب هاى اول تا هفدهم مربوط به قبل از تولد عیسى و در واقع بیشتر، تولد، كودكى و باكره بودن مریم است كه بیشتر بر انجیل یعقوب مبتنى است. باب هاى هفدهم تا بیست و چهارم معجزاتى را بیان مى كند كه عیسى در سفر مصر انجام داد. باب هاى 25 تا 42 معجزاتى را بیان مى كند كه عیسى از پنج سالگى تا دوازده سالگى انجام داد و بیشتر بر انجیل كودكى توماس مبتنى است. پس این سخن درست به نظر مى رسد كه این نوشته تركیبى از اناجیل موجود بوده و به تدریج در دوره هاى متأخر چنین گردآورى اى ضرورى دانسته شده است  vol. 1, p. 458) New Testament Apocrypha,(Wilson,.

اما علت این كه این نوشته، عنوان «متاى دروغین» را گرفته، آن است كه دو تن از اسقف هاى معاصر جرومِ قدیس به او نامه اى نوشتند و از او خواستند تا كه انجیلى را كه متى به زبان عبرى نوشته جزو متن مقدس قانونى قرار ندهد. جروم پاسخ داد كه وى توجه دارد كه اگر متى مى خواست این اثر منتشر شود، آن را به انجیل اصلى ملحق مى كرد. او مى گوید من این اثر را ترجمه مى كنم ولى جزو متن قانونى قرار نمى دهم (الطرزى، ابوكریفا العهد الجدید، ص85ـ86). نامه نگارى فوق باعث شد كه برخى همین نوشته موجود را انجیلى بدانند كه در این نامه ها به آن اشاره شده است. اما گفته مى شود این خطاست و این نوشته مدت ها پس از جروم گردآورى شده است (ibid).

 


آخرین ویرایش: شنبه 9 فروردین 1393 01:04 ب.ظ

 

اناجیل غیر رسمی 2

پنجشنبه 7 فروردین 1393 03:56 ب.ظنویسنده : نیما اصلی

 

الف. اناجیل كودكى و والدین عیسى

از میان اناجیل غیرقانونى، چند انجیل زیر به تولد و كودكى عیسى یا زندگى مریم یا یوسف نجار پرداخته است:

 

1. انجیل یعقوب

این نوشته كه خود را به یعقوب منسوب مى كند و گفته مى شود كه شاید مقصود از یعقوب همان برادر عیسى مسیح است، به تاریخ تولد مریم تا تولد عیسى مى پردازد. از آنجا كه عمده مطالب این انجیل به مباحث مقدم بر مباحث موجود در اناجیل قانونى مربوط است، این نوشته از قرن شانزدهم و به دنبال ترجمه آن به لاتین توسط فردى فرانسوى به نام پاستل به «انجیل آغازین» )Protevangelium( معروف شده است , New Testament Apocrypha, vol. 1, p.182;The internationol standard Bible (vol.1, p.423). گفته مى شود كه قدیمى ترین نسخه خطى كه از این نوشته كشف شده، مربوط به قرن سوم میلادى است و عنوان «میلاد مریم، مكاشفه یعقوب» را دارد (الفغالى، المدخل الى الكتاب المقدس، ج4، ص312).

تاریخ نگارش این انجیل نیمه دوم قرن دوم احتمال داده مى شود و این زمانى است كه فرایند قانونى شدن اناجیل قانونى به شكل نهایى خود نرسیده بود; اریجن به صورت یقینى و كلمنت اسكندرانى و ژوستین احتمالا، این سند را مى شناخته اند و مطالبى مانند «تولد عیسى در غار و رسیدن نسب مریم به داود را از آن نقل كرده اند (Ibid, p.423). این انجیل در اواسط نیمه دوم قرن دوم به زبان یونانى و احتمالا در مصر توسط فردى كه یهودى الاصل نبوده نوشته شده است; زیرا از جغرافیاى فلسطین و رسوم یهودى اطلاع زیادى نداشته است , vol.1, p.182)The Internationol Standard Bible(.

دو نكته درباره این نوشته بسیار شایان توجه است; زیرا نشان دهنده توجه زیاد مسیحیان به این كتاب در سده هاى نخست میلادى و پس از آن است. نخست این كه پدران اولیه كلیسا به این كتاب زیاد اشاره كرده، از آن نقل قول كرده اند و این نشان مى دهد كه در جهان مسیحیت مقبولیت زیادى داشته است , p. 24)The Lost Books of the Bible(. دوم این كه در همان سده هاى نخست، این كتاب به صورت بسیار گسترده اى به زبان هاى مختلف ترجمه شده و نسخه هاى متعددى از آن به زبان هاى مختلف در دست است. نسخه هایى از ترجمه این اثر به زبان هاى سریانى، جنبشى، اسلاوى، ارمنى، گرجى، عربى و غیره موجود است و برخى از نویسندگان از این كه این كتاب در همان سده هاى نخست به لاتین ترجمه نشده، تعجب كرده یا تلاش كرده اند كه دلیلى براى آن بیاورند (ابوكریفا العهد الجدید، ص51;  vol. 1, p. 182; wilson, The International Standard vol. 1, p. 422New Testament Apocrypha,).

. ادامه مطلب
آخرین ویرایش: شنبه 9 فروردین 1393 09:18 ب.ظ

 

اناجیل غیررسمى

پنجشنبه 7 فروردین 1393 03:48 ب.ظنویسنده : نیما اصلی

 
نویسنده:

عبدالرحیم سلیمانى

 

 

اشاره

بخش اصلى مجموعه عهد جدید همان انجیل هاى چهارگانه است كه در واقع، زندگى نامه و سخنان حضرت عیسى است. به گفته بیشتر دانشمندان قدیم و جدید، این چهار انجیل بین سال هاى 65 تا 100 میلادى نوشته شده و بین سال هاى 150 تا 180 میلادى رسمى و قانونى شده است. به موازات این چهار انجیل، از ده ها كتاب دیگر با عنوان انجیل نام برده شده است كه از آنها، تحت عناوین غیررسمى، غیرقانونى یا اپوكریفایى نام برده مى شود. این آثار، در همان دوره نگارش و قانونى شدن چهار انجیل قانونى و تا چندین قرن پس از آن به نگارش درآمده و محتواى آن، زندگى و سخنان حضرت عیسى است، اما دقیقاً قالب و چارچوب چهار انجیل رسمى را رعایت نكرده است. برخى از این اناجیل، صرفاً سخنانى از حضرت عیسى(ع) را نقل كرده است و برخى صرفاً معجزاتى از آن حضرت را; برخى از آنها حوادثى از زندگى عیسى و پدر و مادر او را نقل كرده است كه در اناجیل دیگر نیامده است. نسخه هاى كاملى از برخى از این نوشته ها موجود است و از برخى از آنها صرفاً پاره هایى به جاى مانده و از برخى دیگر فقط جملاتى كه عالمان سده هاى نخست مسیحى آنها را نقل كرده اند. آشنایى با این اناجیل دست كم از دو جهت مهم است، یكى این كه فضاى انجیل نویسى را در سده هاى نخست نشان مى دهد و دیگر این كه به كار تطبیقى كمك مى كند; زیرا براى نمونه در مواردى كه درباره زندگى عیسى بین قرآن مجید و اناجیل رسمى اختلاف است، گاهى برخى از اناجیل غیررسمى حادثه را شبیه قرآن نقل كرده است. نوشتار حاضر در پى آن است كه این اناجیل را به اختصار معرفى كرده، اشاره اى به محتوا، تاریخ نگارش، زبان اصلى، نویسنده احتمالى و زمان نگارش آنها كند.

انجیل لوقا، كه یكى از چهار انجیل رسمى و قانونى عهد جدید است، با این عبارت آغاز مى شود:

 

 

 

 

ادامه مطلب
آخرین ویرایش: شنبه 9 فروردین 1393 09:19 ب.ظ

 

بربریت درقرن بیست و یکم؛ ازدواج پدر با دختر!

پنجشنبه 7 فروردین 1393 03:24 ب.ظنویسنده : نیما اصلی

 

در این مراسم کامل ازدواج، دختران با پدرانشان که نماینده ی خداوند محسوب می شوند عقد زناشویی می بندند تا با بیگانگان رابطه نداشته باشند. آنها در بزرگسالی می توانند از پدر جدا شده و با شخص دیگری ازدواج کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،نشریه دیلی میل در گزارشی بی سابقه از دختر بچه های آمریکایی که با  پدرانشان ازدواج می کنند! خبرداده است.دراین مراسم کامل ازدواج دختران با پدرانشان که نماینده ی خداوند محسوب می شوند، ازدواج می کنند تا راه برای ازدواج با بیگانگان بسته شود.

اگر دختری بخواهد در بزرگسالی با شخص دیگری ازدواج کند ابتدا باید از پدرش طلاق بگیرد

 

ازدواج دختران با پدران در آمریکا

این دختربچه ها عمدتا ازخانواده های متعصب مسیحی هستند وطی یک مراسم ازدواج بکارتشان را به پدرشان هدیه می دهند تا او از آن نگاهداری کند!

ازدواج دختران با پدران در آمریکا


آخرین ویرایش: پنجشنبه 7 فروردین 1393 03:31 ب.ظ

 

تاریخچه و معنای نبی از دیدگاه عهد عتیق1

پنجشنبه 3 بهمن 1392 02:22 ب.ظنویسنده : نیما اصلی

 

 

منبع: مجله کلام اسلامی شماره 37

نگارش: اعظم پرچم

واژه‏ی انگلیسی«~ «Prophet » ~»در اساس از کلمه یونانی«~ «Prophetes » ~»گرفته شده است، یک اسمی است به معنای «کسی که سخن می‏گوید» یا «کسی که اعلام می‏کند» یا کسی که از پیش سخن می‏گوید یا «کسی که از آینده سخن می‏گوید» می‏آید. (1) و همچنین به معنای مفسر و معبر معابد مقدس است فی المثل محراب آپولو (خدای زیبایی، شعر و موسیقی در یونان) در معبد دلفی که احتمالا مشهورترین عبادتگاه در عهد یونان باستان بوده است، جایگاه عبادت خانم جوانی بوده که پوتیا نامیده می‏شده است و ظاهرا با محتضران به نام خدا سخن می‏گفته است، سخنان او به طور کلی نامفهوم بوده است و نیاز بوده است که توسط ملازمان کاهن که به آنها«~ «Prophet » ~»می‏گفتند، به زبان واضح و معقولی تفسیر یا ترجمه شود. (2)

 

 

 

 

 

ادامه مطلب
آخرین ویرایش: شنبه 9 فروردین 1393 09:21 ب.ظ

 

سیره حضرت عیسى (علیه السلام)

چهارشنبه 2 بهمن 1392 11:48 ب.ظنویسنده : نیما اصلی

 

نویسنده:حضرت آیة الله جوادى آملى

شهادت عیساى مسیح

 

قرآن كریم، پیامبران الهى را عموماً و حضرت مسیح را خصوصاً به عنوان شاهد بر اعمال امتهایشان، و رسول اكرم (صلی الله علیه واله) را شهید شاهدان معرفى مى‏كند: (فكیف إذا جئنا من كل امةٍ بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیداً) (1) .
در سوره نساء اصل شهادت حضرت مسیح چنین بیان شده است: (وان من اهل الكتاب الّا لیؤمنّن به قبل موته و یوم القیمة یكون علیهم شهید) (2) . عیسى(علیه‏السلام) نه تنها به اعمال ظاهرى آگاه است، بلكه بر اخلاق و عقاید امتش هم احاطه وجودى و علمى دارد.
براى اثبات شهادت دنیایى انبیا و به خصوص شهادت عیساى مسیح راههایى وجود دارد: یكى از راهها تلازم است؛ یعنى وقتى خداى سبحان انبیا را شاهدان محكمه عدل الهى مى‏داند و جزو گواهان راستین مى‏شمارد، صدق شهادت ملازم با حضور شاهد در صحنه حادثه و مسبوق به تحمّل شهادت در دنیاست، پس انبیا هنگام انجام اعمال امت حضور علمى دارند. یعنى در هنگام عمل مى‏بینند امت چه مى‏كند تا در محكمه عدل شهادت دهند.
راه دیگر بر اساس استنتاج قیاس است. بدین معنا كه قرآن كریم بعضى از پیامبران، مانند مسیح(علیه‏السلام) را از مقرّبان مى‏داند و در سوره مطفّفین مى‏فرماید: مقرّبان شاهد اعمال ابرارند. بر این اساس قهراً شاهد اعمال دیگران هم خواهند بود. خلاصه آن كه انبیا از مقربانند و مقربان شاهد اعمال ابرارند، پس انبیا شاهد اعمال ابرارند و چون ابرار فوق فجّارند، كسى كه بر ابرار و اعمال آنان احاطه وجودى داشت بر فجار و اعمال آنان نیز احاطه وجودى خواهد داشت. زیرا انسان تبهكار از نظر درجه وجودى نازلتر از انسان پارسا و متقّى است.
توضیح استنتاج مزبور این است كه، بشارتى كه فرشتگان به مریم(علیهاالسلام) داده‏اند این بود كه خداى سبحان به تو فرزندى به نام مسیح مى‏دهد كه از مقربان است: (إذ قالت الملائكة یا مریم إنّ اللّه یبشّرك بكلمةٍ منه اسمه المسیح عیسى‏ ابن مریم وجیهاً فى الدنیا و الاخرة من المقرّبین) (3)
مقرّب در فرهنگ قرآن كریم از برجسته‏ترین اوصافى است كه نصیب مؤمنان پیشگام مى‏شود. مقربان از ابرار و اصحاب یمین برترند. قرآن كریم گاهى مردم را به فجّار، ابرار و مقربان تقسیم مى‏كند و گاه به اصحاب شمال، اصحاب یمین و مقربان. در هر دو تقسیم، عیساى مسیح از گروه مقرّبان است كه قرآن كریم از آنان به عظمت یاد مى‏كند: (فامّا ان كان من المقرّبین* فروحٌ و ریحانٌ و جنّت نعیمٍ) (4) . ظاهر این آیه آن است كه اینها خود روح و ریحان و بهشتند.
.

ادامه مطلب
آخرین ویرایش: شنبه 9 فروردین 1393 09:25 ب.ظ

 

تعداد کل صفحات ( 2 ) 1 2
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات