تبلیغات
حقیقت مسیح - شراب در کتاب مقدس

شراب در کتاب مقدس

جمعه 29 آذر 1392 01:27 ب.ظنویسنده : نیما اصلی

 

شراب در کتاب مقدس

 

 

مسلمانان خوردن شراب را حرام میدانند وبنا به آنچه كه در متون دینیشان آمده معتقدند كسیكه شراب بخورد عبادتش تا چهل روز مورد قبول قرار نمی گیرد (1)
در مسیحیت هم بنا به آیاتی از كتاب مقدسشان خوردن شراب ممنوع شده و مورد مذمت قرار گرفته اما در عمل مسیحیان کار دیگر میکنند در این مقاله به بررسی بیشتر و دقیقتر مسئله حرمت شراب در كتاب مقدس خواهیم پرداخت در ابتدا به سراغ آیاتی میرویم كه درباره یحیی و ماجرای تولد او سخن میگوید : اما فرشته به او گفت: ای زکریا، مترس! دعای تو مستجاب شده است. همسرت الیزابت برای تو پسری خواهد زاد که باید نامش را یحیی بگذاری. تو سرشار از شادی و خوشی خواهی شد، و بسیاری نیز از میلاد او شادمان خواهند گردید، زیرا در نظر خداوند بزرگ خواهد بود. یحیی نباید هرگز به شراب یا دیگر مُسکِرات لب زند. حتی از شکم مادر، پر از روح‌القدس خواهد بود، و بسیاری از قوم اسرائیل را به‌سوی خداوند، خدای ایشان باز خواهد گردانید (2(

و متی باب 11آیات 10-11 در باره مقام یحیی میگوید:
زیرا او (یحیی)همان است که درباره‌اش نوشته شده اینک رسول خود را پیشاپیش تو می‌فرستم، که راهت را پیش پایت هموار خواهد کرد . آمین، به شما می‌گویم که بزرگتر از یحیای تعمیددهنده از مادر زاده نشده است، امّا کوچکترین در پادشاهی آسمان از او بزرگتر است.

همانطور كه خوانندگان عزیز ملاحظه می كنند - بنا به آنچه در كتاب مقدس آمده - در میان مردم بزرگتر از یحیی تعمید دهنده متولد نشده از این جهت خداوند او را همواركننده را ه عیسی مسیح قرار داده و او كسی خواهد بود كه مردم را به سوی خدا فراخوانده و آنها را به اطاعت از دستوراتش دعوت خواهد كرد طبق این آیات یحیی از پیامبران الهی بوده و مانند آنچه دیگر پیامبران دریافت می كنند، دستوراتی را برای عمل كردن و نیزابلاغ به مردم از جانب خدا دریافت كرده است ؛ یكی از آن دستورات این است كه : (یحیی) نباید هرگز به شراب یا دیگر مُسکِرات لب زند حال با توجه به این آیات این احتمال قوی به نظر می رسد كه آنكس كه نباید به شراب لب بزند وظیفه دارد دیگران را نیزاز خوردن آن منع كند (3)

در كتاب داوران باب 13 آیات 1تا 5 در باب ماجرای تولد یكی دیگر از فرستادگان خدا ( ناجی بنی اسرائیل ) اینطورمی خوانیم:

و بنی اسرائیل بار دیگر در نظر خداوند شرارت ورزیدند، و خداوند ایشان را به دست فلسطینیان چهل سال تسلیم كرد. و شخصی از صُرعَه از قبیله دان، مانوح نام بود، و زنش نازاد بوده، نمی زایید. و فرشته خداوند به آن زن ظاهر شده، او را گفت:

«
اینك تو حال نازاد هستی و نزاییده ای. لیكن حامله شده، پسری خواهی زایید. و الآن باحذر باش و هیچ شراب و مسكری منوش و هیچ چیز نجس مخور. زیرا یقیناً حامله شده، پسری خواهی زایید، و استره بر سرش نخواهد آمد(4) ، زیرا آن ولد از رحم مادر خود برای خدا نذیره(5) خواهد بود؛ و او به رهانیدن اسرائیل از دست فلسطینیان شروع خواهد كرد

همانطور كه در این آیات ملاحظه می كنید مادرِ كسی كه قرار است بعدها فرزندی به دنیا بیاورد و بنی اسرائیل را از دست فلسطینیا ن برهاند باید یك سری دستورات ؛ ازجمله نخوردن شراب را رعایت نماید زیرا در خوردن شراب پلیدی است كه خداوند دوست ندارد مادران برگزیدگان او آلوده به آن شوند و پر واضح است كه اگر خداوند چنین عملی را برای مادرانِ آنها ناپسند بداند برای خود برگزیدگانش چه حكمی خواهد داشت اما اگر ما خوردن شراب را هم بلا اشكال بدانیم ( كه نمی دانیم ) لااقل میخوارگی و بنده شراب بودن را بهخاطرآیاتیازهمینكتابمقدس - جایزنخواهیمدانستدرتیطسباب 1آیه 7 درمذمتمیگساریمیخوانیم:

ناظر کلیسا کارگزار خداست و از همین‌‌رو باید بَری از ملامت باشد، نه خودرأی یا تندخو یا میگسار یا خشن یا در پی منافع نامشروع،

و در تیطس باب 2 آیات 2و3 خطاب به معلمین می گوید:

مردان سالخورده را بگو که معتدل و باوقار و خویشتندار باشند و در ایمان و محبت و استقامت، بشایستگی رفتار کنند. به همین‌‌سان، زنان سالخورده باید شیوه زندگی محترمانه‌ای داشته باشند. نباید غیبت‌گو یا بنده شراب باشند، بلکه باید آنچه را که نیکوست، تعلیم دهند

و در اول تیموتائوس باب 3 آیات 1 تا 3 در سفارش به دست اندر كاران كلیسا چنین سفارش می كند:

این سخنی است درخور اعتماد که اگر کسی در آرزوی کار نظارت بر کلیسا باشد، در پی شغلی والاست. از این‌‌رو ، ناظر کلیسا باید به‌‌دور از ملامت ، شوهر وفادارِ تنها یک زن ، معتدل ، خویشتندار ، آبرومند، میهمان‌نواز و قادر به تعلیم باشد؛ نه میخواره، یا خشن، بلکه ملایم؛ و نه ستیزه‌جو، یا پولدوست.

كتاب مقدس حتی به دستیاران كشیش و خادمین كلیسا هم توصیه اكید می كند كه از میخوارگی پرهیز نمایند :

همچنین خادمان کلیسا باید باوقار باشند؛ نه دو‌‌رو، یا میخواره و یا در پی منافع نامشروع. (6) و این دستورات از آن جهت است كه كتاب مقدس مستی را گناه میداند (7) و معتقد است كه میگساران هیچ گاه در جماعت خدا داخل نمی شوند (8) ؛ از این رو مسیحیان را از میخوارگی و زیاده روی درخوردن شراب منع میكند چرا كه علاوه بر حرمت آن ؛ شخصی كه مست میشود در حالت مستی دست به كارهایی میزند كه از یك انسان عاقل و كامل به دور است كتاب مقدس حتی از مجالسی كه در آن از آلات موسیقی و شراب استفاده میشود نیزبا لحنی تند و سرزنش آمیز یاد كرده و اهل آن مجلس را اهل شقاوت و بدبختی میداند:

وای بر آنانی كه صبح زود برمی خیزند تا در پی مسكرات بروند، و شب دیر می نشینند تا شراب ایشان را گرم نماید و در بزمهای ایشان عود و بربط و دفّ و نای و شراب می باشد (9) .......

اما این یك روی سكه است ولی در انجیل یوحنا ؛ آنجایی كه نویسنده كتاب درصدد اثبات الوهیت مسیح !! برمی اید ورق كاملا برمیگردد و تمامی آنچه كه در مذمت شراب وارد شده تبدیل به محاسن شراب شده و عیسایی كه بعد از هموار كننده راه خود وبعد از آن كسی كه باید مردم را به سوی خدا فرا بخواند و بعد از آن كسیكه نباید حتی به شراب لب بزند می آید ، با مادر و شاگردانش در مجلسی حاضر میشوند كه نه تنها در آن مجلس شراب است كه حاضرین در آن مجلس به اندازه ای شراب میخورند كه مست میشوند تا جائیكه تشخیص میان شراب نو و كهنه را نمی دهند و عیسی در آن مجلس به عنوان اثبات الوهیت خود !!!!‌‌ شرابی می سازد كه همگان را به تعجب و تحسین واداشته و به این ترتیب هر آنچه را كه یحیای تعمید دهنده تا آن زمان رشته بود پنبه میكند (10)

شگفتا !!! آیا این كتاب مقدس نیست كه میگوید: " وای بر آنانی كه در بزمهای ایشان عود و بربط و دفّ و نای و شراب می باشد " (11)

آیا این كتاب مقدس نیست كه به یحیی میگوید نباید حتی به شراب لب بزند ؟ آیا اینگونه نیست كه دستورات فرستادگان خدا باید تكمیل كننده و تایید كننده یكدیگر باشد در این داستان (؟)حتی اگر خوردن شراب راهم بلا اشكال بدانیم اما ساختن شراب برای جماعتی كه در خوردن آن زیاره روی كرده و بدمستی میكنند چه توجیهی می تواند داشته باشد ؟ مگر همین عیسی نبود كه میگفت : گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات و نوشته‌های پیامبران را نسخ کنم؛ نیامده‌ام تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمده‌ام تا تحققشان بخشم. (12)

آیا عیسی مسیح با ساختن شرابی كه تورات بر حرمتش تصریح دارد احكامش را تحقق می بخشد ؟ با این تناقض چه باید كرد ؟ مگر تورات كلام خدا نیست ؟ مگر خدایی كه در تورات شراب را حرام كرده با خدایی (؟) كه (13) در انجیل آنرا حلال میكند فرق دارد نمیدانم تورات درباره حرمت شراب اغراق كرده ؛ یا مسیحیان درباره مجاز بودن شرب آن دروغ میگویند؟ !!! مگر این خدا نیست كه در كتاب مقدس به هارون و نسلهای بعد از او تاكید می كند كه :

«
‌تو و پسرانت با تو چون به خیمه اجتماع (14) داخل شوید، شراب و مُسْكِری منوشید مبادا بمیرید. این است فریضه ابدی در نسلهای شما. ( 15) (16)

پس چگونه است كه هارون كهازپیامبرانالهیاست - درزمانومكانعبادتنبایدشراببخوردوگرنهازخدادورمیشود (17) ولیمسیحیاناگردرحال عبادت شراب بخورند به خدا نزدیك میشوند ؟!! چه فرقیست میان هارون پیامبر و مسیحیان ؟ یكی از افتخارات هر مسیحی این است كه به مقام خادمیت خدا برسد حال سوال اینجاست در حالی كه كتاب مقدس یكی از خصوصیات بارز خادمان كلیسا را شرابخوار نبودن می داند ؛ چگونه خود مسیح برای شرابخواران شراب میسازد ؟ و چگونه ؛ عیسایی كه برای نجات فاجران و گنه كاران آمده ؛ خود برای عاصیان و گنه كاران اسباب میگساری فراهم میكند !! مگر این عیسی نبود كه می گفت :

"
من نیامده ام تا عادلان بلكه تا عاصیان را به توبه بخوانم"(18)

آیا عیسی با ساختن شراب ، عاصیان و گنه كاران را به توبه فرا میخواند؟ مگر همین یحیی نبود كه بشارت به آمدن مردی (عیسی) میداد كه می آید و مردم را به روح تعمید می دهد ؟(19)

آیا مسیح با ساختن شراب مردم را به روح تعمید میدهد؟ این تعمید به روح است یا تعمید به گناه ؟!!! مگر كتاب مقدس نمی گوید:

"
مست شراب مشوید كه در آن فجور(گناهان) است، بلكه از روح پر شوید." (20) و آیا مردم با خوردن شراب از روح پر می شوند؟

اگر یك مسیحی بخواهد به دستورات كتاب مقدس عمل كند باید كدام دسته از این آیات را كلام خدا بداند و به آن عمل كند ؟ آیاتی كه خوردن شراب را حرام میداند یا آیاتی كه ساختن شراب را معجزه خدا(؟) میداند ؟ چقدر فاصله است میان این دو دسته از آیات كتاب مقدس ! براستی كدامیك از این آیات كلام خدا هستند ؟ دسته اول ؟ دسته دوم ؟ یا هر دو ؟ و یا هیچ كدام ؟ ! هر چند فرقی نمی كند چرا كه به هر صورت اعتبار كتاب مقدس به عنوان كلام خدا زیر سوال خواهد رفت زیرا در هرحال یا قسمتی از آیات كتاب مقدس حذف خواهد شد و یا این سوال پیش خواهد آمد كه اگر هر كدام از این آیات كلام خدا نیستند چگونه به كتاب مقدس راه یافته اند ؟ و اگر همه را كلام خدا بدانیم بازاین سوال مطرح میشود كه چگونه در كلام خدا(؟) چنین تناقض آشكاری وجود دارد ؟ آیا وجود چنین آیات متناقضی در كلام خدا قابل توجیه و یا چشم پوشی است ؟

بر ما و بر تمامی اهل تحقیق پوشیده نیست كه بحث تحریف در كتاب مقدس - قطعی است و این قضیه با استناد به آیات فراوانی از همین به اصطلاح كتاب مقدس - كه ما بالاخره نفهمیدیم تقدسش را از كجا آورده - قابل اثبات است كه ما در این مقاله به آن نخواهیم پرداخت چون همین مقدار برای آنانكه طالب حقیقتند كافی است و كمی تفكر در همین آیات آنها را در یافتن حقیقت كمك خواهد كرد چرا كه یك اصل وجود دارد و آن اینكه : ..... آن كس كه به دنبال حقیقت است ؛ آن را خواهد یافت و حقیقت او را آزاد خواهد كرد ولی كسی كه تنها خود را حق میداند هیچ حقیقتی را درك نخواهد كرد.


پاورقی:

(1)
قبول نشدن با باطل بودن فرق دارد . باطل بودن مانند این است كه اصلا نماز نخوانده اما قبول نبودن یعنی فایده نداشتن و بی ثمر بودن نماز.

(2)
لوقا باب 1 آیات 13-15

(3)
زیرا یا خوردن شراب خوب است یا بد اگر خوب است چرا یحیی نباید حتی به آن لب بزند و اگر بد است او وظیفه دارد به عنوان پیامبر الهی دیگران را از خوردن آن منع كند

(4) (
موی سر او تراشیده نخواهد شد)

(5)
وقف

(6)
اول تیموتائوس باب 3

(7)
افسسیان باب 5 آیه 18

(8)
اول قرنتیان باب 6 آیات 9 و 10

(9)
اشعیا باب 5 آیات 11-12

(10)
این ماجرا در انجیل یوحنا باب 2 آیات 1تا 10 اینگونه آمده 1 و در روز سوم، در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود. 2 و عیسی و شاگردانش را نیز به عروسی دعوت كردند. 3 و چون شراب تمام شد، مادر عیسی بدو گفت: «شراب ندارند.» 4 عیسی به وی گفت: «ای زن مرا با تو چه كار است؟ ساعت من هنوز نرسیده است.» 5 مادرش به نوكران گفت: «هرچه به شما گوید بكنید.» 6 و در آنجا شش قدح سنگی بر حسب تطهیر یهود نهاده بودند كه هر یك گنجایش دو یا سه كیل داشت. 7 عیسی بدیشان گفت: «قدحها را از آب پر كنید.» و آنها را لبریز كردند. 8 پس بدیشان گفت: «الان بردارید و به نزد رئیس مجلس ببرید.» پس بردند؛ 9 و چون رئیس مجلس آن آب را كه شراب گردیده بود، بچشید و ندانست كه از كجا است، لیكن نوكرانی كه آب را كشیده بودند، می‌دانستند، رئیس مجلس داماد را مخاطب ساخته، بدو گفت: 10 «هر كسی شراب خوب را اوّل می‌آورد و چون مست شدند، بدتر از آن. لیكن تو شراب خوب را تا حال نگاه داشتی؟»

(11)
اشعیا باب 5آیات 11-12

(12)
متی باب 5 آیه 17

(13)
البته اگر انجیل را كلام خدا بدانیم ؛ كه بنا به محكمترین استدلالات موجود - كه در این مقاله فرصت بررسی آن نیست - نمیدانیم

(14)
خیمه عبادت

(15)
لاویان باب 10 آیه 9

(16)
و نظیر چنین سفارشی را به آدم كرد كه از آن درخت نخورید و گرنه میمیرید ولی آنها خوردند و از باغ عدن بیرون رفتند

(17) (
مسیحیان مردن ( مبادا بمیرید ) را در این آیه و امثال آن به دوری از خدا تعبیر میكنند )

(18) (
لوقا باب 5 آیه 32)

(19)
من شما را به آب تعمید دادم. لیكن او(عیسی) شما را به روح القدس تعمید خواهد داد. ( مرقس باب 1آیه 8 )

(20)
افسسیان باب 5 آیه 18/ا

__نویسنده مقاله ,نیما نیست.))

 


آخرین ویرایش: جمعه 29 آذر 1392 01:32 ب.ظ

 
چهارشنبه 18 مرداد 1396 09:08 ق.ظ
What's up to every body, it's my first pay a visit of
this website; this web site carries amazing and actually excellent information designed for visitors.
شنبه 14 مرداد 1396 04:40 ب.ظ
Hello, I check your blog daily. Your humoristic style is witty, keep
it up!
شنبه 14 مرداد 1396 07:21 ق.ظ
Appreciate this post. Let me try it out.
جمعه 25 فروردین 1396 09:55 ق.ظ
I don't know if it's just me or if perhaps everyone else encountering issues
with your site. It appears like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let
me know if this is happening to them too? This may be a problem with my internet browser because
I've had this happen before. Cheers
پنجشنبه 24 فروردین 1396 04:36 ق.ظ
After checking out a number of the articles on your site, I truly appreciate your way
of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark
website list and will be checking back in the near future.
Take a look at my website as well and let me know what you think.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر