تبلیغات
حقیقت مسیح - تاریخچه و معنای نبی از دیدگاه عهد عتیق1

تاریخچه و معنای نبی از دیدگاه عهد عتیق1

پنجشنبه 3 بهمن 1392 03:22 ب.ظنویسنده : نیما اصلی

 

 

منبع: مجله کلام اسلامی شماره 37

نگارش: اعظم پرچم

واژه‏ی انگلیسی«~ «Prophet » ~»در اساس از کلمه یونانی«~ «Prophetes » ~»گرفته شده است، یک اسمی است به معنای «کسی که سخن می‏گوید» یا «کسی که اعلام می‏کند» یا کسی که از پیش سخن می‏گوید یا «کسی که از آینده سخن می‏گوید» می‏آید. (1) و همچنین به معنای مفسر و معبر معابد مقدس است فی المثل محراب آپولو (خدای زیبایی، شعر و موسیقی در یونان) در معبد دلفی که احتمالا مشهورترین عبادتگاه در عهد یونان باستان بوده است، جایگاه عبادت خانم جوانی بوده که پوتیا نامیده می‏شده است و ظاهرا با محتضران به نام خدا سخن می‏گفته است، سخنان او به طور کلی نامفهوم بوده است و نیاز بوده است که توسط ملازمان کاهن که به آنها«~ «Prophet » ~»می‏گفتند، به زبان واضح و معقولی تفسیر یا ترجمه شود. (2)

 

 

 

 

 

ریشه‏ی نبا«~ « Naba » ~»عبری در اکدی نبو«~ « Nabu » ~»است، به معنی تأیید و اعلام و توبیخ کردن و در عبری هم معنی جذبه‏ای خاصی دارد که ارزش اجتماعی پیامبری را در اعلام کردن و دعوت کردن می‏داند. (3)

کلمه نبی بیش از سیصد بار در عهد قدیم آمده است. (4) و عنوان نبی در بنی اسرائیل، معانی مختلفی دربرداشت. بیشتر منظور از آن، خبر دادن از احکام الهی و امور دینی و به تخصیص اخبار از امور آینده می‏باشد. (5)

عنوان کلی که در تورات برای پیامبر به کار رفته است، واژه‏ی«~ (navi) ~»می‏باشد در دوره‏های پیش از اسارت بابلی، لقب نوی«~ (Navi) ~»مخصوصا در اسرائیل شمالی (افرائیم) عمومیت داشت، در این جا اصطلاح مذکور، عنوان کلی برای هر شکل و حالت پیامبرانه بود و تنها لقبی بود که به پیامبران قانونی و مشروع گفته می‏شد.

در یهودا و بالأخص در اورشلیم، واژه‏ی بیننده«~ (hozen) ~»تصویر مرجحی بود این لقب، اصالتا در متونی که از جنوب نشأت می‏گیرد، ظاهر می‏شود.

یک دلیل مستند سنتی در مورد ماهیت نبوت در گذشته، این است که در طول قرن گذشته، باستان شناسان تعدادی از متون خاور نزدیک باستانی را آشکار ساخته‏اند. از جمله شهر بین النهرین ماری بر روی دره فرات، حفاریها موفق به کشف نامه‏ها و رساله‏هایی از قرن 18 قبل از میلاد شده‏اند که فعالیت‏ها و پیامهای متعددی از انواع مختلف اهل مکاشفه و غیبگویانه را وصف می‏کند که با پیامبران اسرائیلی بعدی شباهتهایی دارد. غیبگویان از سوی خدایان گوناگونی آمده‏اند و به نظر نمی‏رسد که آنها را مورد خطاب قرار داده، دعوت و طلبیده شده باشند . برخی از غیبگویان وصف شده در این نامه‏ها، افراد عادی و معمولی هستند اما برخی دیگر، دارای عناوین و القاب خاصی هستند که نشان می‏دهد دارای رفتار خاصی می‏باشند. و یک نقش مذهبی پذیرفته شده‏ای را در جامعه ماری، ایفا نموده‏اند. از جمله «پاسخ دهنده» ، «جذبه‏ای» ، «سخن گوینده» ، «فریاد کننده» ، «وحی آورنده» و «پارسا» ذکر شده است. (6)

اصطلاح نبی در کتاب مقدس به گروه‏های مختلف اطلاق شده است. برخی از آنها غیبگویانی بودند که حرفه و شغلشان پیش گویی بوده و می‏توانستند اسرار درونی مردم را بخوانند وحدس بزنند و گذشته آنان را باز گویند و در برابر مزدی که می‏گرفتند از آینده پیشگویی کنند، پاره‏ای از ایشان دراویشی بودند که با ساز و آواز و حرکات رقص مانند به حالت لرز و حرکات اعضا دچار شده و در حالت بی‏خودی می‏افتادند و سخنانی می‏گفتند که مردم خیال می‏کردند به آنان وحی و الهام شده و روحی دیگر در آنان نفوذ کرده و این سخنان از جانب او گفته می‏شود و عده‏ای مأموران مذهبی با وظایف منظمی در آیین پرستش اسرائیلی بودند و برخی مشاوران و رایزنان سیاسی زیرک پادشاهی و برخی دیگر رهبران سنن مذهبی اسرائیلی بودند. (7)

رائی پیامبر جز نبی در عبری اصطلاحات دیگری هم داشته است از جمله«~ (ch'ro) ~»یا«~ (chozen) ~» (8) یعنی نگرنده و بیننده. رائی ترجمه دو کلمه عبری است و به معنای اشخاصی می‏باشد که به طور خارق عادت برای دیدن و علم بر اشیایی که فقط خدا بر آنها عالم است از جانب خدا منور می‏گردند. (9) در کتاب سموئیل اول، باب 9 آیه 9 آمده است «نبی امروز را در سابق رائی می‏گفتند» در کتاب اشعیا این دو نام از هم جدا ذکر می‏شود: «به رائیان می‏گویند رؤیت نکنید و به انبیا که برای ما به راستی نبوت ننمایید.» (10) در کتاب میکاه این لفظ با فالگیران ذکر می‏شود. (11)

پیشگویی

در خاورمیانه، در زمان‏های قدیم، افرادی وجود داشتند که با سحر و نجوم سر وکار داشتند، آنها را افرادی می‏پنداشتند که شایسته دریافت رسالت از جانب خدایان هستند و گاهی اوقات قبل از گرفتن تصمیمات در امور به آنها پناه می‏بردند. (12) یهودیان پس از بازگشت به مصر و تماس با مردم کنعان فنیقی به کارهای فالگیری و جادوگری گرایشی پیدا کردند. انبیای بنی اسرائیل نیز از راه پیشگویی برای بیداری و هدایت مردم، اقدام می‏کردند و این کار سبب جلب اعتماد به نبی می‏رسد و نبی از همین عامل برای جذب مردم به راه خداشناسی و ایجاد ترس از ارتکاب گناه و تقویت روحیه مؤمنان بهره می‏گرفت . (13) در کتاب مقدس نمونه‏های بسیاری از پیشگوییهای انبیای بنی اسرائیل آمده است. کتاب اشعیا نیز مجموعه‏ای از پیشگوییهاست. فصول 24 تا 27 شامل ده پیشگویی مکاشفتی است. ارمیا نیز پیشگویی می‏کرد که فشحور کاهن با تمام اعضای خانواده‏اش اسیر شده و به بابل خواهند رفت . (14) و این قوم هفتاد سال بندگی شاه بابل را خواهند کرد. (15) و به حنینای نبی گفت: تو امسال خواهی مرد زیرا که مردم را علیه خدا شورانیده‏ای. (16) عاموس نبی نیز اسارت مردم سوریه و درهم شکستن پشت بندهای دمشق و ویرانی و دربه دری را پیشگویی می‏کرد. (17)

بیننده‏ی خواب و رؤیا

اصطلاح بیننده‏ی خواب و رؤیا در مورد نبی و یا معادل آن به کار رفته است. (18) یکی از طرق درک وحی و الهام، رؤیا بوده است. خداوند بر عده‏ای از انبیا در رؤیا ظاهر شده و در خواب با ایشان سخن می‏گفت. (19)

خداوند در رؤیای شب به یعقوب خطاب کرد. (20) سموئیل در روزگاری که کلام خداوند نادر بود، شبی برای نخستین بار، خداوند با او سخن گفت. (21) حزقیال و عاموس نیز در رؤیا نبوت خود را یافتند. (22) در این رؤیاها پیامبران حوادث آینده را مشاهده می‏کردند.

مراتب و اقسام رؤیا

قاموس می‏گوید: نبوت را اقسام بسیار بود، ازجمله: خواب دیدن. داوران 2 و میکاه‏6 وحزقیال 1 و تبلیغ اول پادشاهان 13: 22ـ 2 و اسموئیل‏.3 (23)

اما کیفیت این خواب دیدن چگونه است؟ دانشمندان یهودی مراتب آن را بدین گونه بیان می‏دارند :

.1 پیامبر داستانی یا رؤیایی در خواب می‏بیند و در آن رؤیای نبوی، معنی آن داستان یا رؤیا را می‏فهمد و بیشتر داستانهای زکریا از این قبیل است.

.2 پیامبر در رؤیای نبوی، سخنی به طور واضح و آشکار می‏شنود ولی قایل آن را نمی‏داند چنان که سموئیل در اولین وحی بر او بدان اشاره کرده است. اول سموئیل باب .3

.3 شخصی در خواب با پیامبر سخن می‏گوید همان‏طور که در بعضی از نبوتهای حزقیال آمده است؛ حزقیال 40: 4ـ .1

.4 فرشته‏ای در خواب با نبی سخن گوید و این حالت اکثر پیامبران بوده است.

.5 در رؤیای نبوی خداوند با پیامبر حرف زند، نظیر قول اشعیا که می‏گوید: پروردگار را دیدم که فرمود چه کسی را بفرستم تا پیغام ما را به این قوم برساند؟ (24) اشعیا 6: .8

 


آخرین ویرایش: شنبه 9 فروردین 1393 09:21 ب.ظ

 
شنبه 22 اردیبهشت 1397 08:00 ق.ظ
украинские кредиты займы на
карточку
онлайн кредит за 15 минут
взять кредит онлайн украина
онлайн кредити в україні
гроші в кредит онлайн на картку
взять кредит онлайн круглосуточно
онлайн деньги на карту украина
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 08:52 ق.ظ
Terrific article! That is the type of information that are supposed to be shared across the internet.
Disgrace on Google for no longer positioning this post upper!
Come on over and discuss with my website .
Thanks =)
شنبه 15 اردیبهشت 1397 03:37 ق.ظ
If you want to take much from this article then you
have to apply such techniques to your won blog.
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 06:18 ب.ظ
спортивная резинка розетка
эластичные ленты купить
резинка для фитнеса киев
фитнес резинка купить украина по скидке
резина для растяжки киев
سه شنبه 21 فروردین 1397 03:25 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
سه شنبه 21 فروردین 1397 05:34 ق.ظ
Men want object, image or human renderings in their jewelry to show individuals their persona and beliefs.
سه شنبه 21 فروردین 1397 01:57 ق.ظ
Have been taking little over a month.
دوشنبه 20 فروردین 1397 04:29 ق.ظ
The Danish crown Christian IV's crown of gold,
enamel, diamonds and pearls, created 1595-1596 by Dirich Fyring in Odense.
دوشنبه 20 فروردین 1397 02:06 ق.ظ
Offering some "unisex" jewellery styles can enhance your gross sales.
You should just like the Fb put up if you wish to be within the
giveaway.
دوشنبه 20 فروردین 1397 12:09 ق.ظ
To guarantee your jewellery gift tells its own private love story in elegant model, be sure to store with us.
یکشنبه 19 فروردین 1397 09:39 ب.ظ
Rather than utilizing the top rated websites to entertain your self, you might want to explore none mainstream news
web sites and outlets.
سه شنبه 14 فروردین 1397 09:31 ق.ظ
Have been taking little over a month.
سه شنبه 14 فروردین 1397 07:15 ق.ظ
Message behind motto: Model what you preach, are you wanting your
young ones to do drugs?
سه شنبه 14 فروردین 1397 04:09 ق.ظ
Take, for example, the road of PicScribe(TM) pendants.
Wear gold jewelry to really feel higher and reap well being
advantages.
دوشنبه 13 فروردین 1397 11:43 ب.ظ
A domed silver Arts & Crafts brooch embellished with very positive wirework and gold bobbles set with a citrine and three mother- of- pearl
plaques.
شنبه 1 مهر 1396 11:15 ق.ظ
Thanks on your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you're a great author.

I will be sure to bookmark your blog and may come back later on.
I want to encourage you to continue your great posts, have a nice evening!
یکشنبه 12 شهریور 1396 10:32 ق.ظ
Good day very nice web site!! Guy .. Beautiful ..
Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally?
I'm satisfied to search out so many helpful information here in the put up, we need work out
more techniques in this regard, thank you for sharing.
. . . . .
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:45 ق.ظ
It's going to be finish of mine day, except before finish I am reading this wonderful
article to increase my experience.
شنبه 14 مرداد 1396 03:58 ق.ظ
magnificent put up, very informative. I wonder why the other specialists
of this sector don't realize this. You must proceed your writing.
I'm sure, you've a huge readers' base already!
سه شنبه 6 تیر 1396 05:09 ق.ظ
Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where
I could find a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems
finding one? Thanks a lot!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:54 ق.ظ
Hey There. I found your weblog the usage of msn. This is a very
neatly written article. I will make sure to bookmark it
and return to learn extra of your helpful information. Thank you for the post.

I will certainly comeback.
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:49 ب.ظ
all the time i used to read smaller articles that also clear their motive, and that is also happening
with this article which I am reading at this place.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر