تبلیغات
حقیقت مسیح - تاریخچه و معنای نبی از دیدگاه عهد عتیق1

تاریخچه و معنای نبی از دیدگاه عهد عتیق1

پنجشنبه 3 بهمن 1392 02:22 ب.ظنویسنده : نیما اصلی

 

 

منبع: مجله کلام اسلامی شماره 37

نگارش: اعظم پرچم

واژه‏ی انگلیسی«~ «Prophet » ~»در اساس از کلمه یونانی«~ «Prophetes » ~»گرفته شده است، یک اسمی است به معنای «کسی که سخن می‏گوید» یا «کسی که اعلام می‏کند» یا کسی که از پیش سخن می‏گوید یا «کسی که از آینده سخن می‏گوید» می‏آید. (1) و همچنین به معنای مفسر و معبر معابد مقدس است فی المثل محراب آپولو (خدای زیبایی، شعر و موسیقی در یونان) در معبد دلفی که احتمالا مشهورترین عبادتگاه در عهد یونان باستان بوده است، جایگاه عبادت خانم جوانی بوده که پوتیا نامیده می‏شده است و ظاهرا با محتضران به نام خدا سخن می‏گفته است، سخنان او به طور کلی نامفهوم بوده است و نیاز بوده است که توسط ملازمان کاهن که به آنها«~ «Prophet » ~»می‏گفتند، به زبان واضح و معقولی تفسیر یا ترجمه شود. (2)

 

 

 

 

 

ریشه‏ی نبا«~ « Naba » ~»عبری در اکدی نبو«~ « Nabu » ~»است، به معنی تأیید و اعلام و توبیخ کردن و در عبری هم معنی جذبه‏ای خاصی دارد که ارزش اجتماعی پیامبری را در اعلام کردن و دعوت کردن می‏داند. (3)

کلمه نبی بیش از سیصد بار در عهد قدیم آمده است. (4) و عنوان نبی در بنی اسرائیل، معانی مختلفی دربرداشت. بیشتر منظور از آن، خبر دادن از احکام الهی و امور دینی و به تخصیص اخبار از امور آینده می‏باشد. (5)

عنوان کلی که در تورات برای پیامبر به کار رفته است، واژه‏ی«~ (navi) ~»می‏باشد در دوره‏های پیش از اسارت بابلی، لقب نوی«~ (Navi) ~»مخصوصا در اسرائیل شمالی (افرائیم) عمومیت داشت، در این جا اصطلاح مذکور، عنوان کلی برای هر شکل و حالت پیامبرانه بود و تنها لقبی بود که به پیامبران قانونی و مشروع گفته می‏شد.

در یهودا و بالأخص در اورشلیم، واژه‏ی بیننده«~ (hozen) ~»تصویر مرجحی بود این لقب، اصالتا در متونی که از جنوب نشأت می‏گیرد، ظاهر می‏شود.

یک دلیل مستند سنتی در مورد ماهیت نبوت در گذشته، این است که در طول قرن گذشته، باستان شناسان تعدادی از متون خاور نزدیک باستانی را آشکار ساخته‏اند. از جمله شهر بین النهرین ماری بر روی دره فرات، حفاریها موفق به کشف نامه‏ها و رساله‏هایی از قرن 18 قبل از میلاد شده‏اند که فعالیت‏ها و پیامهای متعددی از انواع مختلف اهل مکاشفه و غیبگویانه را وصف می‏کند که با پیامبران اسرائیلی بعدی شباهتهایی دارد. غیبگویان از سوی خدایان گوناگونی آمده‏اند و به نظر نمی‏رسد که آنها را مورد خطاب قرار داده، دعوت و طلبیده شده باشند . برخی از غیبگویان وصف شده در این نامه‏ها، افراد عادی و معمولی هستند اما برخی دیگر، دارای عناوین و القاب خاصی هستند که نشان می‏دهد دارای رفتار خاصی می‏باشند. و یک نقش مذهبی پذیرفته شده‏ای را در جامعه ماری، ایفا نموده‏اند. از جمله «پاسخ دهنده» ، «جذبه‏ای» ، «سخن گوینده» ، «فریاد کننده» ، «وحی آورنده» و «پارسا» ذکر شده است. (6)

اصطلاح نبی در کتاب مقدس به گروه‏های مختلف اطلاق شده است. برخی از آنها غیبگویانی بودند که حرفه و شغلشان پیش گویی بوده و می‏توانستند اسرار درونی مردم را بخوانند وحدس بزنند و گذشته آنان را باز گویند و در برابر مزدی که می‏گرفتند از آینده پیشگویی کنند، پاره‏ای از ایشان دراویشی بودند که با ساز و آواز و حرکات رقص مانند به حالت لرز و حرکات اعضا دچار شده و در حالت بی‏خودی می‏افتادند و سخنانی می‏گفتند که مردم خیال می‏کردند به آنان وحی و الهام شده و روحی دیگر در آنان نفوذ کرده و این سخنان از جانب او گفته می‏شود و عده‏ای مأموران مذهبی با وظایف منظمی در آیین پرستش اسرائیلی بودند و برخی مشاوران و رایزنان سیاسی زیرک پادشاهی و برخی دیگر رهبران سنن مذهبی اسرائیلی بودند. (7)

رائی پیامبر جز نبی در عبری اصطلاحات دیگری هم داشته است از جمله«~ (ch'ro) ~»یا«~ (chozen) ~» (8) یعنی نگرنده و بیننده. رائی ترجمه دو کلمه عبری است و به معنای اشخاصی می‏باشد که به طور خارق عادت برای دیدن و علم بر اشیایی که فقط خدا بر آنها عالم است از جانب خدا منور می‏گردند. (9) در کتاب سموئیل اول، باب 9 آیه 9 آمده است «نبی امروز را در سابق رائی می‏گفتند» در کتاب اشعیا این دو نام از هم جدا ذکر می‏شود: «به رائیان می‏گویند رؤیت نکنید و به انبیا که برای ما به راستی نبوت ننمایید.» (10) در کتاب میکاه این لفظ با فالگیران ذکر می‏شود. (11)

پیشگویی

در خاورمیانه، در زمان‏های قدیم، افرادی وجود داشتند که با سحر و نجوم سر وکار داشتند، آنها را افرادی می‏پنداشتند که شایسته دریافت رسالت از جانب خدایان هستند و گاهی اوقات قبل از گرفتن تصمیمات در امور به آنها پناه می‏بردند. (12) یهودیان پس از بازگشت به مصر و تماس با مردم کنعان فنیقی به کارهای فالگیری و جادوگری گرایشی پیدا کردند. انبیای بنی اسرائیل نیز از راه پیشگویی برای بیداری و هدایت مردم، اقدام می‏کردند و این کار سبب جلب اعتماد به نبی می‏رسد و نبی از همین عامل برای جذب مردم به راه خداشناسی و ایجاد ترس از ارتکاب گناه و تقویت روحیه مؤمنان بهره می‏گرفت . (13) در کتاب مقدس نمونه‏های بسیاری از پیشگوییهای انبیای بنی اسرائیل آمده است. کتاب اشعیا نیز مجموعه‏ای از پیشگوییهاست. فصول 24 تا 27 شامل ده پیشگویی مکاشفتی است. ارمیا نیز پیشگویی می‏کرد که فشحور کاهن با تمام اعضای خانواده‏اش اسیر شده و به بابل خواهند رفت . (14) و این قوم هفتاد سال بندگی شاه بابل را خواهند کرد. (15) و به حنینای نبی گفت: تو امسال خواهی مرد زیرا که مردم را علیه خدا شورانیده‏ای. (16) عاموس نبی نیز اسارت مردم سوریه و درهم شکستن پشت بندهای دمشق و ویرانی و دربه دری را پیشگویی می‏کرد. (17)

بیننده‏ی خواب و رؤیا

اصطلاح بیننده‏ی خواب و رؤیا در مورد نبی و یا معادل آن به کار رفته است. (18) یکی از طرق درک وحی و الهام، رؤیا بوده است. خداوند بر عده‏ای از انبیا در رؤیا ظاهر شده و در خواب با ایشان سخن می‏گفت. (19)

خداوند در رؤیای شب به یعقوب خطاب کرد. (20) سموئیل در روزگاری که کلام خداوند نادر بود، شبی برای نخستین بار، خداوند با او سخن گفت. (21) حزقیال و عاموس نیز در رؤیا نبوت خود را یافتند. (22) در این رؤیاها پیامبران حوادث آینده را مشاهده می‏کردند.

مراتب و اقسام رؤیا

قاموس می‏گوید: نبوت را اقسام بسیار بود، ازجمله: خواب دیدن. داوران 2 و میکاه‏6 وحزقیال 1 و تبلیغ اول پادشاهان 13: 22ـ 2 و اسموئیل‏.3 (23)

اما کیفیت این خواب دیدن چگونه است؟ دانشمندان یهودی مراتب آن را بدین گونه بیان می‏دارند :

.1 پیامبر داستانی یا رؤیایی در خواب می‏بیند و در آن رؤیای نبوی، معنی آن داستان یا رؤیا را می‏فهمد و بیشتر داستانهای زکریا از این قبیل است.

.2 پیامبر در رؤیای نبوی، سخنی به طور واضح و آشکار می‏شنود ولی قایل آن را نمی‏داند چنان که سموئیل در اولین وحی بر او بدان اشاره کرده است. اول سموئیل باب .3

.3 شخصی در خواب با پیامبر سخن می‏گوید همان‏طور که در بعضی از نبوتهای حزقیال آمده است؛ حزقیال 40: 4ـ .1

.4 فرشته‏ای در خواب با نبی سخن گوید و این حالت اکثر پیامبران بوده است.

.5 در رؤیای نبوی خداوند با پیامبر حرف زند، نظیر قول اشعیا که می‏گوید: پروردگار را دیدم که فرمود چه کسی را بفرستم تا پیغام ما را به این قوم برساند؟ (24) اشعیا 6: .8

 


آخرین ویرایش: شنبه 9 فروردین 1393 08:21 ب.ظ

 
سه شنبه 2 بهمن 1397 06:17 ب.ظ
Copyright text 2018 by Baby Carrier HQ.
شنبه 22 دی 1397 03:49 ب.ظ
онлайн кредиты в украине
кредит на карточку
кредит на карточку онлайн
кредит на картку
оформить онлайн кредит
شنبه 22 دی 1397 03:37 ب.ظ
кредит на карту онлайн
взяти кредит онлайн
получить кредит онлайн украина
онлайн кредит на карту украина
кредит через интернет на карту
شنبه 22 دی 1397 03:08 ب.ظ
кредит онлайн на карту круглосуточно
кредити онлайн на карту
кредит всем без отказа украина
взяти кредит онлайн
взять кредит через интернет на карту
شنبه 22 دی 1397 03:06 ب.ظ
кредиты на карту без отказа украина
кредит онлайн на карту без отказа
онлайн кредит на карту без отказа
украина
интернет кредит на карту
интернет кредит украина
شنبه 22 دی 1397 02:57 ب.ظ
кредит на банковскую карту онлайн
взять кредит онлайн
кредит на банковскую карту онлайн
кредит через интернет на карту
кредит онлайн на карту без отказа украина
دوشنبه 26 آذر 1397 01:36 ب.ظ
Toddler carriers date back to historical history.
سه شنبه 29 آبان 1397 07:18 ب.ظ
I must thank you for the efforts you've put in penning this
site. I'm hoping to view the same high-grade blog posts from you later on as well.
In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own site
now ;)
سه شنبه 8 آبان 1397 04:36 ق.ظ
My partner and I stumbled over here coming from a different website and thought I should check things out.
I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page yet
again.
دوشنبه 7 آبان 1397 12:38 ب.ظ
Appreciating the dedication you put into your blog and in depth information you present.

It's great to come across a blog every once in a while that isn't
the same out of date rehashed material. Excellent read!
I've bookmarked your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
یکشنبه 6 آبان 1397 02:12 ق.ظ
Actually no matter if someone doesn't be aware of after that its up to other viewers that they will help, so here it occurs.
یکشنبه 29 مهر 1397 08:54 ق.ظ
Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this site,
and your views are pleasant for new viewers.
سه شنبه 17 مهر 1397 04:56 ب.ظ
There's definately a great deal to know about this issue.
I love all of the points you made.
جمعه 13 مهر 1397 08:19 ق.ظ
Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, let alone the content!
چهارشنبه 11 مهر 1397 06:09 ق.ظ
Hello there, I found your site by the use of Google at
the same time as looking for a comparable subject, your site got here up, it appears to be like good.
I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, simply turned into alert to your blog thru
Google, and found that it is truly informative.
I'm gonna be careful for brussels. I'll appreciate in the event you continue this in future.
A lot of other folks can be benefited from your writing.
Cheers!
چهارشنبه 11 مهر 1397 03:57 ق.ظ
I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether
this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.
You are wonderful! Thanks!
یکشنبه 8 مهر 1397 03:28 ب.ظ
I really like reading an article that will make people think.
Also, many thanks for allowing for me to comment!
دوشنبه 2 مهر 1397 09:00 ق.ظ
Iann utilizing the Snuza Hero respiratory monitor.
دوشنبه 2 مهر 1397 04:56 ق.ظ
- Clips instantly onto the newborn's diaper.
پنجشنبه 29 شهریور 1397 04:27 ق.ظ
Child displays supply peawce off thoughts.
دوشنبه 26 شهریور 1397 02:21 ق.ظ
Advertising is an important part of any business.
یکشنبه 25 شهریور 1397 08:43 ب.ظ
65 Treadmill is comparable in features and benefits to the Pro - Form model.
One of the things that can be hard about the assembly is that you
may actually tighten the bolts too much. Another way to
challenge yourself on a treadmill would be to adjust the
incline.
یکشنبه 25 شهریور 1397 06:30 ق.ظ
I want to to thank you for this great read!! I certainly loved every little bit of it.
I have got you book-marked to check out new things you post
یکشنبه 25 شهریور 1397 04:29 ق.ظ
Hi, I do believe this is an excellent web site.
I stumbledupon it ;) I am going to revisit once again since
I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.
یکشنبه 25 شهریور 1397 02:57 ق.ظ
HotCopper could be the largest stock market forum in Australia with
more than 250,000 registered users and more than 6,000 articles per day.
شنبه 24 شهریور 1397 09:38 ب.ظ
Try using alternative methods to stress your points.
شنبه 24 شهریور 1397 04:35 ب.ظ
Whereas model name Pandora beads are comparatively expensive, various different firms are making suitable
beads with more themes and colours, at a less expensive
price.
شنبه 24 شهریور 1397 04:27 ب.ظ
Everyday updated!
شنبه 22 اردیبهشت 1397 08:00 ق.ظ
украинские кредиты займы на
карточку
онлайн кредит за 15 минут
взять кредит онлайн украина
онлайн кредити в україні
гроші в кредит онлайн на картку
взять кредит онлайн круглосуточно
онлайн деньги на карту украина
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 08:52 ق.ظ
Terrific article! That is the type of information that are supposed to be shared across the internet.
Disgrace on Google for no longer positioning this post upper!
Come on over and discuss with my website .
Thanks =)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30