تبلیغات
حقیقت مسیح - كتاب مقدس در نگاه اندیشمندان غربی

كتاب مقدس در نگاه اندیشمندان غربی

چهارشنبه 2 بهمن 1392 02:32 ب.ظنویسنده : نیما اصلی

 

نویسنده:محمد فرجاد

در برابر اعتقادات و باورهاى قرآنى مسلمانان, گروهى از اندیشه وران غربى نگاهى انتقادى به كتاب مقدس دارند. این نگاه كه از اهمیت و ارزش بسیارى براى سایر دینداران به خصوص مسلمانان برخوردار است دریچه اى نو فراروى آنها مى گشاید و ایشان را با كاوش هاى جدید انجیل شناسانه آشنا مى سازد و حقانیت قرآن و دین اسلام را هرچه بیشتر روشن مى نماید.

به باور مسلمانان, انجیل كتاب آسمانى حضرت عیسى(ع) و تورات كتاب آسمانى حضرت موسى(ع) وحى الهى مى باشد و پس از حضرت ابراهیم از سوى خداوند نازل شده است.
(وقفّینا على آثارهم بعیسى بن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة و هدى وموعظة للمتقین) مائده / 46
(وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس) آل عمران / 3 - 4
(وقفّینا بعیسى بن مریم و آتیناه الانجیل) حدید / 27
(وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده) آل عمران / 65
در برابر اعتقادات و باورهاى قرآنى مسلمانان, گروهى از اندیشه وران غربى نگاهى انتقادى به كتاب مقدس دارند. این نگاه كه از اهمیت و ارزش بسیارى براى سایر دینداران به خصوص مسلمانان برخوردار است دریچه اى نو فراروى آنها مى گشاید و ایشان را با كاوش هاى جدید انجیل شناسانه آشنا مى سازد و حقانیت قرآن و دین اسلام را هرچه بیشتر روشن مى نماید.
نوشتار پیش رو كه با این هدف سامان یافته و شكل گرفته است, در پى آن است كه خوانندگان محترم را با بخشى از مباحث كتاب مقدس آشنا سازد.

كتاب مقدس

مجموعه اى از كتاب ها, نامه ها و رساله هاى دینى كه از قداست و ارزش بسیارى برخوردارند, كتاب مقدس نامیده مى شوند.
كرى ولف مى گوید: به باور كلیساى مسیحى كتاب ها و نوشته هایى كه مقدس خوانده مى شوند كتاب مقدس نام دارند.1
این كتاب 1189 باب و در حدود 31000 آیه دارد.2
آفرینش عالم, عمل خدا, تقدیس و رفتار خدا نسبت به انسان, نیازمندى هاى دینداران چون خبرهاى آینده و راهنمایى ها و نصایح دینى و ادبى از جمله موضوعات و مسائل مطرح شده در این كتاب است.3
اندیشمندان مسیحى كتاب مقدس را به دو بخش تقسیم مى كنند:
1. عهد قدیم
ancin tament
2. عهد جدید
mouveau testament
عهد قدیم یا عتیق مجموعه كتاب هاى دینى یهودیان است. این كتاب ها كه حجم هاى متفاوت و انواع گوناگون دارند در مدت نُه قرن براساس سنن شفاهى به زبان هاى گوناگون نوشته شده اند. بسیارى از این كتاب ها در رابطه با حوادث خاص و در زمان هاى مشخصى كه گاه بسیار از یكدیگر فاصله دارند, تصحیح و تكمیل شده اند.
نوشته هاى عهد قدیم را به سه دسته مى توان تقسیم نمود:
الف. تورات, كتاب آسمانى حضرت موسى(ع) است. این كتاب از پنج نوشته زیر شكل گرفته است:
1. سفر آفرینش 2. سفر خروج 3. سفر لاویان 4. سفر اعداد 5. سفر تثنیه.
ب. كتوبیم, آثار نویسندگان یهود در زمینه تاریخ, تحولات اجتماعى و عقیدتى یهودیان پس از وفات موسى(ع) است.
ج. نبوئیم, مجموعه كتاب هاى انبیاء بنى اسرائیل است. پیامبران بنى اسرائیل با در نظرگرفتن حضرت موسى(ع) چهل و هشت نفر هستند كه از این تعداد شانزده نفر صاحب كتاب اند.
در تعداد نوشته ها و كتاب هاى عهد عتیق, میان پروتستان ها و كلیساى یونان اختلاف است; پروتستان ها عهد عتیق را دربردارنده سى و نه كتاب مى دانند, اما كلیساى یونان پنجاه و سه كتاب را در شمار كتاب هاى عهد عتیق ذكر مى نماید.4
دومین قسمت كتاب مقدس عهد جدید نام دارد. علت نام گذارى این قسمت به عهد جدید آن است كه شریعت نو یعنى شریعت حضرت عیسى(ع) در برابر دیانت یهود قرار گرفت. این واژه در لغت یونانى به معناى آخرین وصیت یا عهد و پیمان به كار مى رود.5
عهد جدید بیست و هفت كتاب, نامه و رساله را در خود جاى داده است. نویسندگان عهد جدید در صورتى كه (رساله به عبرانیان) را از آثار پولس رسول بدانیم هشت نفر مى باشند, و اگر این رساله را از نوشته هاى پولس به شمار نیاوریم تعداد نویسندگان عهد جدید نُه نفر مى باشند .
عهد جدید از دو قسمت تشكیل شده است:
قسمت اول: اسفار تاریخى است. در این بخش زندگى و سرگذشت حضرت عیسى, یاران و حواریون او بیان شده است. انجیل متى, مرقس, لوقاو یوحنا در شمار نوشته هاى تاریخى قرار مى گیرند; چنان كه كتاب (اعمال رسولان) كه شرح حال پیروان عیسى را پس از جدا شدن وى از آنها بیان مى نماید و بر خدمات پولس رسول تأكید فراوان دارد از سرى كتاب هاى تاریخى خوانده مى شود. بنابراین از بیست و هفت نوشته عهد جدید, پنج نوشته در شمار كتاب هاى تاریخى قرار مى گیرند.
قسمت دوم: نوشته هایى هستند درباره اصول عقاید, باورها و اندیشه هاى مسیحیت كه در اصطلاح به این گونه از نوشته ها (تعلیمى) مى گویند. مانند: رساله هاى پولس رسول به رومیان, قرنتیان اول, قرنتیان دوم, غلاطیان, افسسیان, فیلپیان, كولسیان, تسالونیكیان اول, تسالونیك یان دوم, رساله به عبرانیان, رساله به یعقوب, رساله اول پطرس, رساله دوم پطرس, رساله یهودا, رساله اول یوحنا.6
بیشتر نوشته هاى فوق به صورت نامه به كلیساها نوشته شده و هدف نویسندگان, آموزش كلیساها در اصول ایمان, عقاید و اخلاق مسیحى مى باشد و از آن میان تنها (رومیان) به جهت بحث و استدلال رسمى نوشته شده است.7
تعداد دیگرى از نوشته هاى عهد جدید, شخصى هستند, مانند تیموتاؤس اول و دوم, تیطس, فلیمون, رساله دوم و سوم یوحنا, این نامه ها معمولاً براى افراد نوشته شده است نه گروه ها, ولى چون دریافت كنندگان نامه از بزرگان كلیسا بودند این نامه ها كه جنبه تربیتى و نصیحت دا شتند جزء كتاب مقدس آورده شدند. تقسیم نوشته هاى عهد جدید به تاریخى و عقیدتى به آن معنى نیست كه در لابه لاى كتاب هاى تاریخى از مسائل عقیدتى یاد نشده باشد. براى نمونه در برخى نوشته هاى تاریخى مطالبى درباره نبوت ذكر شده است.

خاستگاه كتاب مقدس
دیدگاه هاى گوناگونى درباره خاستگاه كتاب مقدس وجود دارد. گروهى از مسیحیان, كتاب مقدس را وحى الهى نمى دانند و عده دیگرى آن را وحى الهى مى خوانند. كسانى كه معتقد به وحى الهى اند به دو گروه تقسیم مى شوند:
1 ـ گروه اول معتقد به وحى میكانیكى مى باشند آنها مى گویند كلمه كلمه و حرف حرف كتاب مقدس املاء روح القدس است. در سفر خروج مى خوانیم: (پس موسى تمام سخنان پروردگار را نوشت)8 و در كتاب ارمیا آمده است: (كلام و سخنى كه از سوى پروردگار به ارمیا رسید درحالى كه ا رمیا مى گفت: چنین سخن گفت پروردگار)9
ریچارد بوش مى نویسد:
(الفاظ و واژه هایى كه در كتاب مقدس به كار رفته است عین همان كلماتى است كه از جانب خداوند فرود آمده و بر نویسندگان كتاب مقدس الهام شده است. این دیدگاه كه نظریه الهام تمام و كمال نام دارد, كتاب مقدس را نوشته اى مى داند كه تمام واژگان آن سخنان خداوند است و لفظ لفظ آن از طریق افرادى كه مأمور رساندن پیام خداوند بودند و خود هیچ گونه نقشى و تأثیرى در آن نداشتند به ما رسیده است.)
كولز یكى از نویسندگان (جهان بیبل) مى گوید:
(كتاب مقدس را باید كتابى الهى دانست كه هرچه در آن است كلمات و سخنان خداست و از بیان و قلم نویسنده اى كه به او این كلمات و آیات الهام شده هیچ اثرى در كتاب وجود ندارد.)
به باور او نویسندگان كتاب مقدس از عقل خویش براى درك آیات و كلام خدا استفاده كرده و در سایر زمینه ها مانند ابزارى بى اراده به نوشتن آیات الهى پرداخته و آیات را روى كاغذ مى نوشتند; بنابراین كلمه كلمه كتاب مقدس كلام الهى است و در آن سخن و تفكر بشرى نمى توان یافت.10
برابر دیدگاه این گروه آیات كتاب مقدس با وجود ناسازگارى هایى كه با یكدیگر دارند قداست و ارزش خود را حفظ كرده اند و موجب سلب آرامش كسانى كه به آن كتاب ایمان دارند, نمى شوند.
2ـ گروه دوم معتقد به وحى دینامیكى یا فكرى مى باشند. براساس این نظریه واژگان آیات كتاب مقدس واژگانى بشرى هستند, اما حقیقت و واقعیت كتاب مقدس الهام الهى است, یعنى معانى از سوى خداوند بر نویسندگان كتاب مقدس الهام شد و ایشان آن معانى را در قالب كلمات و جملات بشرى در آوردند.
لوتر مى نویسد:
(روح القدس نویسندگان را به آنچه سزاوار است انبیاء بیان كنند ارشاد مى نمود و آنها نیز معانى را با الفاظى كه خود مى ساختند عرضه مى كردند.)11
كلاید تارنر كتاب مقدس را وحى الهى مى خواند و در تعریف وحى مى نویسد:
(پطروس مى گوید: كتاب مقدس سخن بندگان خدا با الهام از روح القدس است, اما نوشته هاى كتاب مقدس از نظر اهمیت و اعتبار در یك سطح نمى باشند; بعضى نوشته ها اعتبار فراوانى دارند و برخى دیگر از اهمیت كمترى برخوردارند.)12
كرى ولف در این باره مى نویسد:
(بنابر تعلیم كلیسا, انجیل ها كتاب هایى هستند كه از خداوند الهام گرفته شده اند. نویسندگان انجیل ها با الهام از روح القدس انجیل ها را نوشته اند و اراده شخصى ایشان هیچ تأثیرى در نگارش انجیل ها نداشته است. هرآنچه در انجیل ها آمده واقعى و خدشه ناپذیر است و اش تباه, ابهام , ناسازگارى در آنها به چشم نمى آید.)13
مستر هاكس آمریكایى نیز دیدگاه كلیسا را مى پذیرد. او مى گوید:
(كتاب مقدس بر مبناى وحى واحد بنا شده است و دستورالعملى است كه هرگز كهنه و منسوخ نمى شود و همیشه و همه جا براى تمام افراد قابل استفاده است.)14
در برابر این گروه از مسیحیان كه از باورهاى كلیسایى حمایت مى كنند گروهى از فلاسفه غرب و دانشمندان غربى كتاب مقدس را وحى الهى نمى دانند و قداست و ارجى كه براى وحى باور دارند, براى كتاب مقدس قائل نیستند. افزون بر این, نویسندگان كتاب مقدس به ویژه نویسندگان ع هد جدید را از حواریان حضرت عیسى(ع) به شمار نمى آورند.
بولتمان كتاب مقدس را وحى نمى دانست و انجیل ها را از نظر تاریخى غیرمعتبر و آمیخته با اساطیر معرفى مى كرد.15
كرى ولف نیز مانند بولتمان حكایات و داستان هاى (قرن اول میلادى) كتاب مقدس را نامعتبر و ناشایسته براى اعتماد مى دانست. او معجزاتى چون دمیدن نطفه عیسى(ع) در مریم توسط روح القدس, شفاى بیماران, زنده ساختن مردگان و عروج عیسى را كه در كتاب مقدس بیان شده است از افسانه هاى اساطیر مى خواند.16
همو در صفحه دیگرى خاستگاه انجیل ها را مانند سایر كتاب هاى مقدس بشرى و انسانى و خلاصه این جهانى مى خواند.17
تئودور المبسوستى از مدرسه انطاكیه برخى از نوشته هاى عهد عتیق را بشرى مى دانست.18
تولستوى یكى از شخصیتهاى معروف و سرشناس مسیحیت, ناسازگارى آیات كتاب مقدس را دلیل وحیانى نبودن آن مى خواند:
(تورات عدالت را توصیه مى نماید (چشم به جاى چشم), (دندان به جاى دندان) در صورتى كه عدالت انجیل آن است كه (در برابر شرور مقاومت نكنید اگر گونه راست شما را سیلى زدند گونه چپ را پیش آورید, و اگر جامه شما را ربودند شنل خود را بدهید.)
با این ناسازگارى میان آیات امكان ندارد كتاب مقدس را الهام و وحى الهى بخوانیم. او به همین جهت پیشنهاد مى كند كلیسا از عهد جدید و قدیم یكى را به عنوان وحى الهى معرفى نماید و از ایجاد سازش و سازگارى میان آیات آن دو اجتناب ورزد.19
بوئر یكى از فیلسوفان هگلى نیز از جمله فلاسفه اى است كه وحى بودن تورات و انجیل را باور ندارد. او كه سال هاى آخر عمر خود را وقف بررسى هاى تاریخى و انتقادى كرد, كتابى به نام نقادى انجیل شناسانه تاریخ یوحنا نگاشت.20
فیلسین شاله دانشمند و محقق معروف فرانسوى در كتاب (تاریخ كوچكى از مذاهب بزرگ) انجیل ها را از ساخته ها و دستاوردهاى بشرى مى خواند و وحى بودن آنها را ناممكن مى داند.21
كرى ولف معتقدات انجیلى را معجونى از تناقضات و ناسازگارى ها مى داند; او مى نویسد:
(اگر نویسندگان انجیل ها این مطالب را با الهام از روح القدس نوشته باشند پس نتیجه مى گیریم روح القدس نیز در تألیف چنین كتاب هاى بى اعتبارى همدست آنهاست.)22
اندیشمندانى كه وحیانیت كتاب مقدس را باور ندارند به دو گروه تقسیم مى شوند:
1. پژوهشگرانى كه از ناسازگارى آیات و سایر كاستى هاى كتاب مقدس به این نتیجه رسیده اند كه عهد قدیم و جدید وحى الهى نیستند و نوشته هایى مانند سایر نوشته هاى بشرى هستند.
2. دانشمندانى كه به دیده انكار به معجزات پیامبران و سایر امور خارق العاده مى نگرند و دلیل وحیانى نبودن كتاب مقدس را ذكر معجزات و امور خارق العاده مى دانند. براى نمونه كرى ولف در شمار این اندیشمندان است. او كه نگاهى مادى و پوزیتویستى را دنبال مى كند و به آیات عهدین از همین دریچه مى نگرد, معجزات حضرت عیسى را انكار مى كند و آنها را افسانه هاى اساطیرى مى خواند. بنابراین هرچند كرى ولف كتاب را وحى الهى نمى داند و آن را مانند دیگر نوشته هاى بشرى معرفى مى كند, اما اگر آن را وحى الهى نیز بخواند در نگاه او معجزات عیسى(ع) افسانه است.
نتیجه اینكه دیدگاه ها و نقطه نظرات این گروه از دانشمندان داراى ارزش و اعتبار براى دینداران و آنان كه معجزات و سایر امور غیرمادى را باور دارند, نیستند.


آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 بهمن 1392 02:34 ب.ظ

 
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:50 ب.ظ
Greetings from California! I'm bored at work so I decided to browse your blog on my iphone during
lunch break. I really like the knowledge you present
here and can't wait to take a look when I get home. I'm
surprised at how fast your blog loaded on my cell phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, very good site!
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:50 ب.ظ
Excellent blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would you propose starting with a free platform like Wordpress
or go for a paid option? There are so many options out there that I'm totally confused ..
Any suggestions? Thanks a lot!
شنبه 14 مرداد 1396 08:03 ب.ظ
I absolutely love your blog and find the majority of your post's to be
exactly what I'm looking for. can you offer guest writers to
write content for you? I wouldn't mind producing a post or
elaborating on many of the subjects you write concerning here.
Again, awesome weblog!
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:50 ق.ظ
Wow, amazing blog format! How long have you ever been running a
blog for? you made running a blog glance easy.
The total look of your web site is fantastic, let alone the content!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر